Snabb leverans och enkla returer
30 dagars returrätt
Live chat kundtjänst

Abelstedt inser vikten av att skydda din integritet och personliga/finansiella uppgifter. Det är därför vi har antagit flera policys och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du skickar till oss. När du använder den här hemsidan ger du oss ditt tillstånd att behandla och använda de personliga uppgifter vi får från dig i enlighet med detta avtal. Denna integritetspolicy gäller för alla skyddade personliga uppgifter.

Insamling av information

Abelstedt samlar in personliga uppgifter från besökare på hemsidan som registrerar denna information. För att ge dig en bättre service kan vi kombinera din inlämnade information med information som visas offentligt.

Användning av informationen

De uppgifter du väljer att skicka till oss online kommer att användas av Abelstedt för att administrera hemsidans funktioner och/eller för att behandla de beställningar du gör hos oss. Vi kan använda dina uppgifter för att gå igenom våra resultat och därigenom förbättra de tjänster vi tillhandahåller eller för att kommunicera med dig angående din beställning, om du har gjort en beställning på nätet. Abelstedt sparar kunddata i syfte att kontrollera kundrelationer, göra marknadsundersökningar och analyser. Om du förser oss med ofullständiga eller falska uppgifter kommer Abelstedt inte att kunna betjäna dig.

Delar Abelstedt mina uppgifter med andra?

Abelstedt varken säljer, hyr ut eller förmedlar någon information om våra kunder till andra parter. Abelstedt förvarar kunddata i vår säkra elektroniska kunddatabas. För att underhålla denna hemsida, upprätthålla vår databas, distribuera e-post och kommunicera med våra kunder har Abelstedt avtal med tredje parter. Om det behövs kan vår kundinformation behandlas av dessa tredje parter uteslutande på uppdrag av Abelstedt, men vi tillåter inte någon av dessa tredje parter att använda dina uppgifter på något annat sätt.

Säkerhet

Abelstedt använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information vi får från dig. Men medan vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dessa personuppgifter från obehörig åtkomst, accepterar du att ingen internetuppgiftsöverföring kan garanteras vara helt säker, och vi kan inte hållas ansvariga för eventuella säkerhetsbrott såvida det inte beror på vår egen vårdslöshet.

Korrekthet och underhåll

Du har rätten att begära ändringar eller borttagning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår serviceavdelning via e-post eller vanlig post.

Om Cookies

Cookies är den information som en hemsida kan skicka till din dators webbläsare för registreringsändamål. Vi använder cookies för att avgöra vilka sidor på vår hemsida som besöks och hur ofta, för att göra hemsidan mer användarvänlig och för att skapa en bättre upplevelse för dig när du återvänder till den. De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies, men du måste inte acceptera dem.

Godkännande av integritetspolicyn och ändringar

Genom att besöka Abelstedts hemsida (inklusive registrering eller köp på hemsidan) ger du oss ditt tillstånd att samla in och använda dina uppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Abelstedt förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast oktober 2020.

© Abelstedt, Alla rättigheter förbehållna